top of page

Handan Tunç

1978 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü, 1982 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Program Geliştirme Bölümü - Sanat Eğitimi Anabilim Dalı'nda üniversite eğitimini tamamlamıştır. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans, 1988 yılında Humboldt-Universität zu Berlin'de master yapmıştır. Yine 1988 yılında Çukurova Üniversitesi Sanatta Yeterlilik ( Resim Ana Sanat Dalı) ve 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü( Sanat Tarihi ve Arkeoloji Anabilim Dalı) doktorasını tamamlamıştır.


1979-2011 yılları arasında Ankara Gazi Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde görev yapmıştır. Emekli Dr. Öğretim Üyesidir.


Çalışma Alanları:


  • Görsel Sanat Uygulamaları

  • Estetik

  • Sanat Tarihi

  • Sanat Felsefesi

  • Sanat Eleştirisi ve Kuramları

  • Sanat Antropolojisi

  • Sanat Sosyolojisi

  • Sanat Psikolojisi

  • Sanat Politikaları

  • Sanat Ekonomisi

Handan Tunç
bottom of page