top of page

Gülten Dursun

Fotoğraf aracılığıyla gölgelerin izini sürüyorum. Sosyal bilimlerdeki bakış açılarını harekete geçirmeyi

umuyorum. Kadın ya da kendini kadın olarak tanımlayan fotoğrafçılardan büyük ilham alıyorum.

Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesidir. Kalkınma İktisadı, Doğal

Felaketler, Göç ve Kadın Emeği alanında çalışmalarını yürütmektedir. Sokak fotoğrafçılığı ve belgesel

fotoğrafa ilgi duymaktadır. Altan Bal‘la “Belgesel Fotoğraf Atölyesi” ve Hüseyin Aldırmaz’la “Görme

Pratiği” atölye çalışmalarına katıldı. Kocaeli Üniversitesi’nde 2021-2022 akademik yılında bir grup

öğrenciyle “Pandemi Sonrası Kampüs Günlüğü” (KADRAJ: COVID 19) adlı fotoğraf çalışmasını yürüttü

(https://www.youtube.com/watch?v=xzx2rvtq-bw) ve Bahar Şenliği sırasında kampüs içerisinde bir

sergi açtı. Halen Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu’nun yürüttüğü etkinlikler içerisinde fotoğrafa

olan ilgisini canlı tutmaya devam etmektedir.

Gülten Dursun
bottom of page