top of page

Evren Şar İşbilen

İstanbul Üniversitesi tarih bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Aynı üniversitede doçentlik ünvanını aldı ve akademisyen olarak görev yapmaya devam etmektedir. Eski çağ tarihi ve toplumsal cinsiyet temalarında çalışmalar yapmaktadır.


Fotoğrafa olan ilgisi çok sevdiği doğu ülkelerine ilk kez adım attığı 1998 yılında başladı ve o günden sonra çektiği fotoğraflar çeşitli gezi dergilerinde yayınlandı. Ayrıca üç yıl süreyle Fotoritim dergisi yayın ekibinde görev aldı. Halen gezmeye ve başta doğu ülkeleri olmak üzere dünyayı fotoğraflamaya devam etmektedir.


Toplumsal Cinsiyet bağlamındaki yayınları:


Tanrılık Halleri, Doğan Kitap, 2018.

Zeus’un Kadınları, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2020

Eğitimde Cinsiyet Eşitsizliğine Tarihten Bir Örnek: Antik Yunan, Turkish

History Education Journal, cilt.7, sa.1, ss.92-112, 2018 

Antik Yunan Toplumunda Hetairaların Varlığı, Tarih Okulu Dergisi, sa.52, ss.1620-1645, 2021

Antik Yunan Dünyasında Bir Kadın Olarak Sappho’nun Yeri, Dumlupınar Üniversitesi

Sosyal Bilimler Dergisi, 66, 2020, 147-161

Antik Roma Toplumunda Kadın ve Eğitim, Kutadgu Bilig, cilt.37, ss.110-121, 2018

Kadın Bir Hekim Olarak Agnodike'nin Yunan Dünyasındaki Varlığı Üzerine,

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.68, ss.90-105, 2021

Evren Sar Işbilen
bottom of page