top of page

Derya Çığır Dikyol

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde lisans eğitimini bitirdikten sonra yüksek lisans ve doktora öğrenimini aynı üniversitenin Eskiçağ Tarihi Bölümü’nde tamamlamıştır. Aynı üniversitede Doçentlik ünvanı almıştır ve akademisyen olarak görev yapmaktadır.


Fotoğrafa olan ilgili çocuk yaşlarda başlamış 2000 yılında İFSAK’ta fotoğraf eğitimi görmüştür. Çektiği fotoğraflar çeşitli mecralarda yayınlanmıştır. Halen fotoğraf sevdası devam etmektedir.


Toplumsal cinsiyet bağlamındaki çalışmaları:


Eğitimde Cinsiyet Eşitsizliğine Tarihten Bir Örnek: Antik Yunan, Turkish History Education Journal, cilt.7, sa.1, ss.92-112, 2018

Perikles’in Arkasındaki Güçlü Kadın: Aspasia, Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 2021.

Antik Yunan Dünyasında Bir Kadın Olarak Sappho’nun Yeri, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 66, 2020, 147-161

Antik Roma Toplumunda Kadın ve Eğitim, Kutadgu Bilig, cilt.37, ss.110-121, 201

Derya Çığır Dikyol
bottom of page