top of page

Çağdaş Anlatı Fotoğraf Projesi

Proje Editörü : Eda Arısoy

Son Başvuru: 08.10.2023


Projenin amacı, kollektif prensipte fotoğrafta klasikleşen anlatma şekillerinin aksine yeni bir anlayış sürdürerek, kişilerin zihin – bellek – benlik arasında yürütecekleri yolculuğu imlemektir. Bu anlamda fotoğrafın bir sanatsal dışavurum aracı olarak var olması projenin çıkış noktasıdır. Sunum teknikleri disiplinlerarası anlayışla yürütülecek olup, klasik sergileme yöntemleri uygulanma zorunluluğu olmayacaktır.

Katılımcılar, proje editörü ile birlikte projenin ismini ve konusunu belirleyeceklerdir.

İsim önerisi 1 : Jouska : Kafamızın içinde istemsizce dönüp duran farazi konuşmalar, tartışmalar, diyaoglar

İsim önerisi 2 : Nepenthe : Yunancada insana üzüntüyü unutturduğuna inanılan ilaç. Geçmiş – bugün ve gelecek arasında bağ kurmaya hedeflenen bir kavram olarak, zihin-bellek- benlik konusu çalışılabilir

Proje Takvimi :

Projenin Ekim 2023 – Mayıs 2024 tarihleri arasında yürütülerek, bir dernek etkinliği olarak izleyici ile buluşması hedeflenmektedir. Proje kapsamında 15 günlük periyodlar halinde toplantılar yapılarak katılımcılara çağdaş fotoğraf alanında bir takım sunumlar yapılması ön görülmektedir.

Çalışma Araçları :

Çağdaş fotoğraf üretimi, klasik fotoğraf üretim araçlarından belli noktalarda ayrışmaktadır. Estetik anlatı sınırlarının zorlandığı, artistik değer bağlamında anlatı faktörlerinin başka temellere oturtulduğu çağdaş dönem fotoğrafçının özgürlüklü bakabilmesine olanak tanımaktadır. Ek olarak çağın üretim araçlarından faydalanabilme yapısı ile farklı türde anlatıların ortaya koyulabilmesine de olanak sağlamaktadır. Farklı anlatı türlerinin denenmesi esasına dayalı bir yenilikçi çalışma şekli hedeflenmektedir.

Sergi masrafları katılımcıya aittir.

Proje, Kadın fotoğrafçılar Derneği üyelerine ücretsizdir.

Proje 30 kişi ile sınırlıdır.


Başvurularınızı ‘’ kadinfotografcilardernegi@gmail.com ‘’ adresine mail göndererek yapabilirsiniz. Mailde lütfen isim-soyad-telefon bilgilerinizi belirtiniz.


Eda Arısoy hakkında daha geniş bilgi için;

https://https://www.kadinfotografcilar.org/team/eda-arısoy


Kadın Fotoğrafçılar Derneği Üyelik ve Bağış için;

https://www.kadinfotografcilar.org/bizi-destekleyin


Proje ve sergiler için üretilecek fotoğraflarda ve metinlerde aşağıdaki durumlara dikkat edilmesini rica ederiz.


Fotoğrafçı, proje ya da sergiye gönderdiği fotoğrafı kendisinin çektiğini, bunun başka bir kişinin eseri üzerinden röprodüksiyon olmadığını kabul eder ve her türlü sorumluluk fotoğrafçıya aittir.


Fotoğrafta yer alan kişiler ve mekanlardan alınması gereken izinlerin, fotoğrafçı tarafından alındığı kabul edilir ve her türlü sorumluluk fotoğrafçıya aittir.


Fotoğraflar ya da üretilecek görseller ve metinler; ırkçı, milliyetçi, ayrımcı, cinsiyetçi, ötekileştirici, kişilik haklarına zarar verici nitelikte olmamalı ve herhangi bir siyasi parti propagandası içermemelidir.
bottom of page